loading...

سایت دلشکسته ها

رفیق تنهایی, انی لاو , دلشکسته ها , تنهایی , غمگین , بغضمن , غروب من

دلشکسته شنبه زمان : :قبل از ظهر نظرات ()

عزیزم تنهام نذار

بخوام از تو بگذرم ، من با یادت چه کنم
تو رو از یاد ببرم ، با خاطراتت چه کنم

حتی از یاد ببرم تو و خاطراتتو
بگو من با این دل خونه خرابم چه کنم

تو همونی که واسم ، یه روزی زندگی بودی
توی رویاهای من ، عشق همیشگی بودی

دلشکسته شنبه زمان : :قبل از ظهر نظرات ()

بــــــهانه گـــــــیر ،زبــــــــــان نفهم … دلـــــــــــم را مـیگویـــــــــم... !

آخــــــــر تــــورا از کـــــــجا برایش بـــــــــیاورم


 بــه هـــرکــس مـــی گـــویـــم “تـــــو“

بـــه خـــودش مــیــگـــیــرد. . .!

امـــا نـــمـــی دانــــــد کــــــه

هــیـــچ کــس بـــرای مـن

“تـــــــو”

نـــمــی شـــود... !

دلشکسته شنبه زمان : :قبل از ظهر نظرات ()

به گل گفتم:عشق چیست؟گفت:از من خوشگل تر است.......

به پروانه گفتم:عشق چیست؟گفت:از من زیباتر است........

به شمع گفتم:عشق چیست؟گفت:از من سوزان تر است.......

به عشق گفتم:آخر تو چیستی ؟نگاهی بیش نیست.

دلشکسته شنبه زمان : :قبل از ظهر نظرات ()

صدای تق تق فندکم

یک نیم نگاهی برای روشن کردن سیگارم

و کامی سنگین بر سیگار

و باز دمی پر از دود..دود پر از سرطان ..پر از میکروب....پر از الودگی

ولی نه ولی نه باز دمی از تنهایی

باز دمی از هزاران حرف نگفته

باز دمی از دود سیگار الوده تر

باز دمی از هزاران هزار سرطان بدتر

باز دمی که همش اندوه و اوارگی وبه همراه خود دارد