loading...

سایت دلشکسته ها

باز دمی از تنهایی,صدای تق تق فندکم,uharhki ih,عاشقانه ها,انی لاو,تنهایی,عاشق بودم,عاشق شدم,تنهام گذاشت,دل شکستن,همدردم,

دلشکسته شنبه 28 دي 1392 زمان : 4:17بعد از ظهر نظرات ()

صدای تق تق فندکم

یک نیم نگاهی برای روشن کردن سیگارم

و کامی سنگین بر سیگار

و باز دمی پر از دود..دود پر از سرطان ..پر از میکروب....پر از الودگی

ولی نه ولی نه باز دمی از تنهایی

باز دمی از هزاران حرف نگفته

باز دمی از دود سیگار الوده تر

باز دمی از هزاران هزار سرطان بدتر

باز دمی که همش اندوه و اوارگی وبه همراه خود دارد