loading...

سایت دلشکسته ها

من که قرار نبود بگویم: "دوستت دارم",امان از این چشمها... این چشمهای دهن لق بی آبرو....,نوشته های سعدی مرادی,رفیق تنهایی,