loading...

سایت دلشکسته ها

من قبل از تو میمیرم,یه روز خواستی بمیری,قول نمی دم جلوتو بگیرم,همیشه به پات میمونم که برگردی,یه روزخواستی بری,صِدام کن چون قلبم تنهاست,چون قلبم تنهاست,صِدام کن,نفرتتو خالی کنی,اگه دنبال خرابه می گشتی,اگر دنبال مجسمه سکوت می گشتی صِدام کن,اگر دنبال مجسمه سکوت می گشتی,قول می دم سکوت کنم,بهت قول نمی دم که ساکتت کنم,منم پا به پات گریه می کنم,دنبال یه شونه گشتی که گریه کنی,یه روزچشمات پرِاشک شد,بهت نمی گم دوسِت دارم,قسم می خورم که دوسِت دارم,چون همه چیزم تویی,

دلشکسته دوشنبه 16 تير 1393 زمان : 11:56بعد از ظهر نظرات ()

بهت نمی گم دوسِت دارم،ولی قسم می خورم که دوسِت دارم
بهت نمی گم هرچی که می خوای بهت می دم،چون همه چیزم تویی
 نمی خوام خوابتو ببینم، چون توخوش ترازخوابی
اگه یه روزچشمات پرِاشک شد ودنبال یه شونه گشتی که گریه کنی،
صِدام کن بهت قول نمی دم که ساکتت کنم ،اما منم پا به پات گریه می کنم
اگر دنبال مجسمه سکوت می گشتی صِدام کن، قول می دم سکوت کنم
اگه دنبال خرابه می گشتی تا نفرتتو توش خالی کنی ، صِدام کن چون قلبم تنهاست
اگه یه روزخواستی بری قول نمیدم جلوتو بگیرم اما همیشه به پات میمونم که برگردی
اگه یه روز خواستی بمیری قول نمی دم جلوتو بگیرم اما اینو بدون"من قبل از تو میمیرم"